X

Tin mới nhất

Thầy giáo Chu Văn An

Vạn thế sư biểu Chu Văn An

Chu Văn An từng  đỗ Thái học sinh nhưng không chọn con đường công danh, hưởng bổng lộc triều đình mà mở trường dạy học để truyền bá, giáo dục tư tưởng đạo đức cho hàng nghìn môn sinh. Cuộc đời của người thầy ấy đã để lại những câu chuyện sâu ...

Đạo Đức Người Thầy: Những vị Thánh của học ...

Tại sao bất cứ một cụ già nào cũng nhắc đến người thầy của mình với một sự tôn kính đặc biệt, đôi khi là thần thánh hóa. Nhưng điều đó dường như lại đang mất dần trong tâm thức của những đứa học trò thời @ hiện nay.

Thầy giáo Chu Văn An

Thầy giáo Chu Văn An (1292-1370) Nhà giáo dục đầu tiên của Việt Nam