X

Tin mới nhất

Hoạt động đội

Liên đội trường Tiểu học Chu Văn An đi thăm và ...

Ngày 06 tháng 01 năm 2011, Liên đội Trường tiểu hoc Chu Văn An đã tổ chức cho các con học sinh đi thăm và làm vệ sinh tại Khu nhà tưởng niệm các chiến sĩ cách mạng đã hi sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Thực dân Pháp thuộc Phường Đồng Phú.