X

Tin mới nhất

Con khỉ

Anh dạy Tèo học Toán.

Anh:

- Một cộng một bằng mấy?

Tèo: ???

Anh: Thế tao cộng mày bằng mấy? Con khỉ!

Tèo như hiểu ra:

- Hai con khỉ ạ!

 

P/s: Nhắn anh của Tèo: Cứ bình tĩnh để giảng bài cho em không thì thành “con khỉ” mất đó!