X

Tin mới nhất

Điều ước
 Dạy xong bài “Điều ước của vua Mi - đát” (Vua Mi – đát thích vàng), cô giáo nêu câu hỏi:

-         Nếu cho con một điều ước, con sẽ ước gì?

Tít:

-         Thưa cô, con ước thế giới hòa bình, không có chiến tranh, con sẽ học thật giỏi.

Cô:

-         Ồ hay quá! Các bạn nhận xét ước mơ của Tít nào!

Tí:

-         Thưa cô, cô cho một điều ước mà bạn Tít lại ước hai điều ạ.

Tèo bổ sung:

-         Thưa cô, bạn Tí nói đúng, bạn Tít ước tham quá ạ, con không ước thế.

Cô:

-         Thế tèo nói điều ước  của mình cho cô và cả lớp cùng nghe nào!

-         Thưa cô, con chỉ ước mỗi ngày con được 5 điều ước thôi ạ!

Tèo quả là khôn ngoan. Chả dại ước làm chi hai điều ước một luc như Tít để bị mắc tiếng tham. Cứ tà tà, chỉ ước chỉ ước lấy một điều thôi. Rồi nhẩm nha, khi mỗi ngày có 5 điều ước, tha hồ mà ước.