X

Tin mới nhất

Thông báo -V/v thực hiện 30/2014/TT-BGDĐT ở Trường tiểu học Chu Văn An

Kính gửi: Quý bậc phụ huynh

 

          Thực hiện Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 về việc Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học và Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học; Trường Tiểu học Chu Văn An kính thông báo đến Quý bậc phụ huynh một số nội dung sau:

          1. Từ ngày 07/11/2014, Nhà trường sẽ không giao bài tập cuối tuần cho học sinh như đã thực hiện trong những năm học vừa qua. Thầy cô sẽ cùng học sinh hoàn thành việc tiếp thu kiến thức của bài học ngay tại trường.

          2. Công tác bồi dưỡng kiến thức nâng cao cho học sinh có năng khiếu từ lớp 3 đến lớp 5 sẽ được thực hiện trong tiết ôn luyện hàng ngày, không tổ chức bồi dưỡng vào ngày thứ bảy hàng tuần như trước đây.

          Việc bồi dưỡng kiến thức nâng cao cho học sinh sẽ theo hướng giúp học sinh phát triển toàn diện; Nhà trường sẽ không chỉ tập trung bồi dưỡng các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh mà bồi dưỡng đầy đủ các kiến thức khác về TNXH, Khoa học, Lịch sử& Địa lý, Giáo dục địa phương, Âm nhạc, Mỹ thuật, Kỹ năng sống, …

          3. Nhà trường đã thiết kế Sổ liên lạc mới phù hợp với giáo dục hiện đại, với Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT một cách cụ thể, chi tiết, phù hợp với các kỹ năng cần thiết của từng môn học. Trong mỗi tháng còn có thêm phần đánh giá chi tiết về học sinh của gia đình, vì vậy Nhà trường mong muốn Phụ huynh quan tâm và phối hợp đánh giá quá trình học tập, phấn đấu của học sinh ở lớp cũng như ở nhà.

          Vậy Nhà trường kính thông báo Phụ huynh biết và phối hợp để cùng chăm sóc, giáo dục cho các con một cách toàn diện, hiệu quả và nhân văn.

          Trân trọng!

 

                                                         Đồng Hới, ngày 14 tháng 11 năm 2014 

 

                               HIỆU TRƯỞNG

 

                                       (Đã ký)

 

                             Ths. Đặng Thị Trà